Дэлхийн хамгийн анхны 120 тонны даацтай бүрэн цахилгаан #ХЕМС автосамосвал үйлдвэрлэлд нэвтэрлээ.